OM OSS

Intergrund AB är ett privatägt familjeföretag som i drygt sex decennier har arbetat med olika typer av förstärknings och grundläggningsarbeten i Sverige och Danmark.

Vi har specialiserats oss på olika typer av borrningsarbeten där utveckling och tillverkning av egna maskiner är ett måste för att kunna lösa alla uppgifter på ett effektivt sätt.


TJÄNSTER

Spontsättning

När man inte kan använda slagna sponter pga hårda jordlager, sten, block eller om intilliggande konstruktioner förhindrar slagning av spont, kan det behövas någon typ av borrad spont. Antingen kan hål förborras i vilka exempelvis stålbalkar monteras, eller så utförs sponten som en borrad rörspont där stålfoderröret lämnas kvar i marken som spont. Rörsponter kan utföras även i mycket besvärliga jordarter såsom sprängstensfyllningar och liknande.

Pålar

För att kunna grundlägga med stora punktlaster på berg, och framför allt på släntande berg kan det vara fördelaktigt att använda sig av stålkärnepålar. Denna typ av pålar består av ett stålämne som monteras i ett foderrör av stål som borras ner i berget. Stålämnets kvalitet och dimension kan fritt varieras beroende på vilken bärförmåga pålen ska ha.

Borrade grundplintar

En metod för grundläggning av stål, trä- och betongstommar för industribyggnader. Vi har utfört nästan 3000 olika grundläggningsentreprenader med denna typ av borrade fundament. Metoden är i jämförelse med konventionell grundläggning oftast betydligt billigare. Tiden för att utföra arbetet och också mycket kortare, vilket idag med våra korta byggtider är extra intressant. Vi dimensionerar grundplintarna utifrån de geografiska förutsättningarna och lastuppgifter från stomleverantören.

HITTA HIT

Järngatan 7, Lomma

+4640412530

info@intergrund.se

Måndag-fredag: 07:00-16:00

KONTAKT

Jonas Nyman, VD, +4670 5909106

Henric Martinsson, Projektansvarig, +4670 6292594

Staffan Ralfsson, Borrplintar, +4670 5389807

Eva Nyman, Ekonomi, +4670 5886371