OM OSS

Intergrund AB är ett privatägt familjeföretag som i drygt sextio år har utfört olika typer av borrnings- och grundläggningsarbeten i Sverige och Danmark.

Under alla dessa år har vi samlat på oss en gedigen erfarenhet, vilket gör att vi idag kan lösa även de mest komplicerade uppgifter.


TJÄNSTER

Förankring av sponter

Vi kan utföra alla typer av temporära eller permanenta stagförankringar till sponter.

Linstag

Stångstag

Självborrande stag

Borrade sponter

När traditionella stålsponter inte är lämpliga kan vi utföra borrad spont.

Borrade sponter används främst i hårda jordarter där det är svårt att installera vanlig stålspont.

När spontning ska utföras i miljöer som är känsliga för vibrationer är det en fördel att använda borrad spont.

Borrade grundplintar

För grundläggning av stommar till olika typer av byggnader kan vi erbjuda borrade grundplintar.

Hål borras i jorden med skruvborr varefter betong gjuts direkt mot jorden.

Vi monterar grundskruvar eller annat ingjutningsgods för infästning av stommen.

Borrade grundplintar är ofta en både snabbare och billigare metod jämfört med traditionella grundplattor.

Injektering

För att reducera vatteninströmning under spontkonstruktioner kan vi erbjuda olika typer av injekteringslösningar. Under stålsponter kan det under vissa förutsättningar vara bra att utföra en ridåinjektering för att på det sättet minska på mängden vatten som måste hanteras under byggtiden.

Förankring av betongkonstruktioner

Vid grundläggning av källare, eller för vindstabilisering av byggnader är det idag vanligt att använda permanenta stagförankringar för att förhindra upplyft av betongkonstruktioner.

Vi utför alla typer av permanenta stångstag, linstag eller självborrande stag.

Pålar

Vi utför spetsbärande borrade rörpålar ner till fast berg.

Om det inte finns fast berg att ställa pålarna på kan vi även utföra alla typer av borrade, injekterade och mantelbärande pålar.

Smidesarbete

I samband med spontningsarbeten utför vi alla typer av smidesarbeten.

Lutande hammarband för borrade stagförankringar.

Ramar och trycksträvor till spontlådor.

Konsoler för temporära och permanenta stag.

Brunnar

Sänkning av vattentrycket i kalkberg kan utföras med olika typer av borrade uttagsbrunnar.

I uttagsbrunnarna monterar vi djupvattenpumpar som kopplas till en sedimenteringsanläggning innan vattnet leds bort till VA-ledning. Vi utför också blödarbrunnar och kontrollbrunnar.

Provdragning

För att verifiera bärförmågan på installerade förankringar utförs provdragning.

Statisk och dynamisk provbelastning utförs och utvärderas enligt gällande normer.

HITTA HIT

Järngatan 7, Lomma

+4640412530

info@intergrund.se

Måndag-fredag: 07:00-16:00

KONTAKT

Jonas Nyman, VD, +4670 5909106, jonas@intergrund.se

Henric Martinsson, Projektansvarig, +4670 6292594, henric@intergrund.se

Anders Hägg, Arbetsledare, +4670 6274890, anders@intergrund.se

Staffan Ralfsson, Borrplintar, +4670 5389807, staffan@intergrund.se

Eva Nyman, Ekonomi, +4670 5886371, eva@intergrund.se

ANBUD

Anbudsförfrågan skickas till

henric@intergrund.se gällande spont och borrningsarbete

staffan@intergrund.se gällande borrade grundplintar